Testresultaat

Wanneer krijg ik mijn resultaten?

De bevindingen worden binnen 7-10 werkdagen naar de arts gestuurd die de Panorama™-test heeft uitgevoerd.


Welke resultaten krijg ik?

De Panorama™-test is, net als alle niet-invasieve prenatale testen, geen diagnostische test. Het resultaat komt overeen met een risico-indicatie met hoog of laag risico voor elk onderzocht syndroom. Uw arts zal een gedetailleerde interpretatie van de bevindingen ontvangen. Bij een resultaat van hoog risico voor een bepaalde verandering bestaat een zeer hoge waarschijnlijkheid voor de aanwezigheid van de verandering, maar er is geen sluitend resultaat beschikbaar. In dit geval wordt een diagnostisch onderzoek (chorionvillusbiopsie of vruchtwaterpunctie) sterk aanbevolen. De arts legt de testresultaten uit aan de patiënte en beveelt de verdere procedure aan, die genetische counseling en een diagnostisch onderzoek kan omvatten. Een laag risico betekent dat de kans op het hebben van een van de vermelde chromosomale afwijkingen bij uw baby erg laag is (maar niet gelijk aan nul).


Wat zijn de mogelijke resultaten?

“Laag risico“
Dit resultaat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat uw baby één van de onderzochte ziektebeelden vertoont. Er dient echter te worden opgemerkt dat het resultaat “laag risico“ geen garantie is voor een gezonde baby, omdat de Panorama™-test geen diagnostische test is en uitsluitend naar specifieke ziektebeelden zoekt.

“Hoog risico“
Dit resultaat wijst op een verhoogd risico dat uw baby een bepaald ziektebeeld vertoont, maar dit is geen 100% resultaat. Met invasieve testprocedures tijdens de zwangerschap, zoals chorionvillusbiopsie of vlokkentest en postnatale onderzoeken, kan op betrouwbare wijze worden vastgesteld of een bepaald ziektebeeld aanwezig is. Praat met uw arts over mogelijke verdere tests.

“Geen resultaat“
Voor een klein percentage van de tests levert het bloedmonster te weinig informatie op voor een nauwkeurig resultaat. In een dergelijk geval is onder omstandigheden een nieuw bloedmonster vereist.