Testprocedure

Met Panorama™ in een paar stappen naar een snel en veilig resultaat!

1. De wens van de patiënte om de Panorama™-test te willen uitvoeren

Bent u zwanger? Gefeliciteerd! U wilt zekerheid over de gezondheid van uw baby en heeft zich geïnformeerd over de Panorama™-test. U bent tot de conclusie gekomen dat u de test wil laten uitvoeren.
Neem contact op met uw vertrouwde gynaecoloog/gynaecologe en deel hem/haar uw wens mee. Uw gynaecoloog/gynaecologe zal de test voor u bestellen en deze in zijn/haar praktijk uitvoeren. De Panorama™-testkit wordt u kosteloos toegezonden.

 

2. Overleg en onderzoek

Een uitgebreide toelichting en genetische counseling door uw behandelende arts, die beschikt over de juiste kwalificaties, is volgens de Duitse Wetgeving voor Genetische Diagnostiek (Gendiagnostikgesetz-GenDG) een vereiste voor de uitvoering van de Panorama™-test. Tijdens de uitvoeringsfase is hij/zij uw contactpersoon. Mocht uw arts niet in staat zijn om zelf de genetische counseling op te nemen, dan helpen wij u graag bij het vinden van een centrum voor genetische counseling in uw regio.

 

3. Bloedafname

Uw behandelende arts zal veneus bloed van u afnemen tijdens een van uw screeningafspraken of tijdens een andere afspraak en stuurt het naar ons in de overeenkomstige Panorama™-testkit.

 

4. Analyse

Uw bloedmonster wordt na ontvangst geanalyseerd met behulp van de speciale en gepatenteerde Panorama™ -procedure en onderzocht op de door u gewenste chromosomale afwijkingen.

 

5. Resultaat

Na 7 tot 10 werkdagen worden uw bevindingen doorgestuurd naar de praktijk die uw onderzoek heeft uitgevoerd. Tijdens een persoonlijk gesprek zal uw arts u de bevindingen meedelen en alle open vragen bespreken.