Grens

Wat zijn de grenzen en beperkingen van de Panorama™-test?

De Panorama™-test is geen diagnostische procedure. De test is niet uitvoerbaar als:

  • de moeder een drieling of hogere meerlingen verwacht
  • de moeder en de vader van de baby bloedverwanten zijn
  • de moeder een beenmergtransplantatie moest ondergaan

De microdeletie screening kan niet worden uitgevoerd op een draagster van microdeletie.

In het geval van twee-eiige tweelingen of zwangerschappen met eiceldonatie kan het microdeletie syndroom 22q11.2 (DiGeorge syndroom) niet worden onderzocht.

Andere numerieke en structurele chromosomale afwijkingen dan die zijn beschreven of mozaïeken (mengsel van normale en abnormale cellen) worden niet gedetecteerd met dit onderzoek.

In ong. 4% van de gevallen kan geen resultaat worden gehaald uit het eerste monster. In deze situatie wordt doorgaans een gratis herhaling van de test aanbevolen.

Onjuiste testresultaten of foutieve testen kunnen het gevolg zijn van de volgende zeldzame gebeurtenissen: Vertragingen tijdens het transport, menselijke fouten, biologische factoren zoals te weinig foetaal DNA in het moederbloed, mozaïek bij het kind of de moeder.