VOOR OUDERS

U wenst een gezonde baby? De Panorama™-test geeft u al vroegtijdig zekerheid. Reeds vanaf de voltooide 9de  week van de zwangerschap kan Panorama™ u belangrijke informatie geven over de gezondheid van uw kind. Panorama™ onderzoekt met één enkel bloedmonster het genetisch materiaal van uw baby op gebreken – voor uw gezonde baby.

De Panorama™-test is een screeningstest die het genetisch materiaal van uw kind onderzoekt op gebreken met behulp van een eenvoudig bloedmonster van de moeder. Reeds vanaf de voltooide 9de  week van de zwangerschap (9+0) kan Panorama™ u belangrijke informatie geven over de gezondheid van uw kind. De Panorama™-test bepaalt de waarschijnlijkheid van een bestaande chromosoomafwijking (zoals het syndroom van Down). Natuurlijk kunt u, als u dat wilt, ook duidelijkheid krijgen over het geslacht van uw baby.

Waarin onderscheidt de Panorama™-test zich?

De Panorama™-test is een prenatale test voor chromosomale afwijkingen waarbij het genetisch materiaal van uw baby, gescheiden van het genetisch materiaal van de moeder, wordt onderzocht met behulp van een gepatenteerde analysemethode. Deze speciale technologie maakt onderscheid tussen het genetische materiaal van de moeder en dat van de baby. Daardoor is een bijna exact onderzoek van het genetisch materiaal van uw kind mogelijk en biedt de test uiterst nauwkeurige resultaten. Bovendien is Panorama™ een prenatale test die een bestaande triploïdie en een “vanishing twin” (afgestorven tweeling) kan detecteren.

Wanneer is de Panorama™-test de juiste keuze voor mij?

Als u wilt weten of uw baby risico loopt op bepaalde genetische aandoeningen, is de Panorama™-test de juiste keuze. Bij sommige vrouwen is het risico op bepaalde aandoeningen, zoals het syndroom van Down, hoger, vooral als u ouder bent dan 35 jaar, er een familiegeschiedenis bestaat of wanneer uw echografie of bloedtesten afwijkend zijn. Microdeleties, die ook met de Panorama™-test kunnen worden onderzocht, komen echter voor ongeacht de leeftijd van de moeder.

De Panorama™-test is geschikt voor vrouwen van alle leeftijden!