Ücretler

Size aşağıda belirtilen Panorama™ test paketlerini sunuyoruz

Panorama™ test, Doktor Ücretleri Yönetmeliği (GOÄ) uyarınca ücretlendirilen tıbbi bir hizmettir. Başvuru üzerine, tıbbi hizmet ücretlerinin yasal veya özel sigortalar tarafından karşılanması imkanı mevcuttur. Ücretlerin kısmen veya tamamen karşılanması sigortanın değerlendirmesine bağlıdır. Ayrıca uygun endikasyon durumunda tedaviyi yürüten doktor incelemenin gerekliliğine ilişkin rapor verebilir (sağlık sigortasına ücretlerin karşılanmasına ilişkin bir başvuru formunu indirilenler bölümünde bulabilirsiniz).