Test sonucu

Sonuçlarım bana ne zaman ulaşır?

Bulgular, 4-7 iş günü içinde Panorama™ testi gerçekleştiren doktora iletilir.


Bana ne gibi sonuçlar verilir?

Panorama™ test de, diğer non-invazif doğum öncesi testler gibi bir teşhis muayenesi değildir. Sonuç, araştırılan her sendrom için yüksek veya düşük risk olarak risk verisi şeklindedir. Doktorunuza bulguların ayrıntılı bir değerlendirmesi gönderilecektir. Belli bir değişiklik için yüksek risk sonucunun ortaya çıkması bu değişikliğin çok yüksek olasılıkla mevcut olduğu anlamına gelir, ancak bu nihai bir sonuç değildir. Bu durumda kesinlikle teşhise yönelik bir muayene (koryon villus biyopsisi veya amniyon sıvısı ponksiyonu) yapılması önerilmektedir. Doktor hastaya test sonuçlarını açıklar ve genetik danışmanlık ve teşhis muayenesini içerebilen sonraki işlemler hakkında öneride bulunur. Düşük risk, listelenen kromozom bozukluklarının bebeğinizde olma olasılığının çok düşük (ama sıfır değil) olduğu anlamına gelir.


Olası sonuçlar nelerdir?

“Düşük risk”
Bu sonuç, araştırılan hastalık tablolarından birinin bebeğinizde görülme olasılığının düşük olduğu anlamına gelir. Ancak “düşük risk” sonucunun bebeğin sağlıklı olacağına ilişkin bir garanti olmadığı dikkate alınmalıdır, zira Panorama™ test bir teşhis muayenesi değildir ve sadece belli hastalık tablolarını araştırır.

“Yüksek risk”
Bu sonuç, bebeğinizde belli bir hastalık tablosunun görülme riskinin yüksek olduğu anlamına gelir, fakat bu %100 kesin bir sonuç değildir. Gebelik sürecinde amniyosentez veya koryon villus biyopsisi gibi invazif test yöntemleri ile ve doğum sonrası tetkiklerle belli bir hastalık tablosunun mevcut olup olmadığı kesin olarak tespit edilebilir. Mümkün olan diğer testler hakkında doktorunuzla görüşünüz.

“Sonuç yok”
Testlerin düşük yüzdeli bir kısmında kan örneği net bir sonuç için yeterli bilgi vermez. Böyle bir durumda yeniden kan alınması gerekebilir.