Wynik testu

Kiedy otrzymam wyniki?

Wyniki przekazywane są lekarzowi, który przeprowadzał test Panorama™, w ciągu 7–10 dni roboczych.


Czego będą dotyczyć wyniki?

Test Panorama™, podobnie jak inne nieinwazyjne badania prenatalne, nie jest badaniem diagnostycznym. Otrzymane wyniki są informacją o wysokim lub niskim prawdopodobieństwie wystąpienia każdego z badanych zespołów. Lekarz prowadzący otrzymuje szczegółową interpretację wyników. W wypadku otrzymania wyniku wskazującego na wysokie ryzyko istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia tych zmian, nie otrzymujemy jednak wyniku definitywnego. W takich przypadkach zaleca się pilne wykonanie badania diagnostycznego (biopsji kosmówki lub amniopunkcji). Lekarz objaśnia pacjentce wyniki badania i zaleca dalsze kroki, które mogą polegać na poradnictwie genetycznym i badaniu diagnostycznym. Otrzymanie wyniku wskazującego na niskie ryzyko oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia wypisanych wyżej aberracji chromosomowych jest bardzo niskie (prawdopodobieństwo to nie jest jednak nigdy równe zeru).

 

Jakie określenia są używane?

„Niskie ryzyko”
Wynik ten oznacza, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby dziecko miało cierpieć na któryś z badanych zespołów wad wrodzonych. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wynik  „niskie ryzyko” nie daje gwarancji urodzenia zdrowego dziecka, ponieważ test Panorama nie jest badaniem diagnostycznym i sprawdza badany materiał tylko pod kątem konkretnych zmian.

„Wysokie ryzyko”
Wynik ten oznacza, że istnieje zwiększone ryzyko, że dziecko cierpi na jeden z badanych zespołów wad wrodzonych – nie jest to jednak stuprocentowo pewny fakt. Stwierdzenie z całą pewnością istnienia opisanych wad możliwe jest w trakcie ciąży za pomocą badań inwazyjnych, takich jak amniopunkcja, biopsja kosmówkowa, a po ciąży podczas badań poporodowych. Należy skonsultować możliwość wykonania dalszych badań z lekarzem prowadzącym.

„Brak wyniku”
W niewielkim ułamku testów zdarza się, że próbka krwi nie dostarcza potrzebnych informacji do sformułowania rzetelnego wyniku. W takim wypadku konieczne jest dostarczenie kolejnej próbki krwi.