Ograniczenia

Jakie są ograniczenia i zastrzeżenia związane z testem Panorama™?

Jakie są ograniczenia i zastrzeżenia związane z testem Panorama™?Test Panorama™ nie jest procesem diagnostycznym. Niemożliwe jest wykonanie testu, kiedy:

  • matka oczekuje trojaczków lub jest w ciąży mnogiej z jeszcze większą liczbą płodów;
  • matka i ojciec dziecka są spokrewnieni;
  • matka poddawała się w przeszłości przeszczepowi szpiku kostnego.

Screening pod kątem występowania mikrodelecji nie może być przeprowadzony u matki, która sama jest jej nosicielką.

W przypadku bliźniąt dwujajowych lub ciąż z oddanych w ramach dawstwa komórek jajowych nie można zbadań materiału pod kątem występowania zespołu mikrodelecji 22q11.2 (zespołu DiGeorge’a).

Badanie nie obejmuje ilościowych i strukturalnych aberracji chromosomowych innych niż opisane lub mozaicyzmu (mieszanka normalnych i odbiegających od normy komórek).

W ok. 4% przypadków nie można uzyskać wyniku przy pierwszej próbie. W tej sytuacji zaleca się zazwyczaj nieodpłatne powtórzenie testu.

Fałszywe wyniki badania lub przekłamania mogą powstać w rzadkich sytuacjach, takich jak: opóźnienia w transporcie, błąd ludzki, czynniki biologiczne, takie jak zbyt mało DNA płodu w krwi matki, mozaicyzm u dziecka lub matki.