koszty

Cena testu Panorama™ waha się w zależności od wybranego pakietu testów.
Wszystkie pakiety testów dostępne w naszej ofercie przeprowadzane są z użyciem opatentowanej przez nas technologii analizy SNP.

 

Test Panorama™ jest świadczeniem lekarskim obliczanym na podstawie rozporządzenia dotyczącego opłat dla lekarzy (GOÄ). Na wniosek pacjentki istnieje możliwość przejęcia przez państwową bądź prywatną kasę chorych kosztów świadczeń lekarskich. O częściowej lub całkowitej refundacji kosztów decyduje ubezpieczyciel. W wypadku zaistnienia wskazań lekarz prowadzący może poświadczyć konieczność przeprowadzenia badania (wzór wniosku do kasy chorych dot. przejęcia kosztów można znaleźć pod Pliki do pobrania).